Thông Tin Công Ty

Tài khoản ngân hàng 1

Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LAME

Tên ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - SACOMBANK

Tài khoản: 060209577979

Chi nhánh: Chi nhánh Tân Định - Phòng giao dịch Nguyễn Hữu Cầu

Ghi chú thanh toán: Số hợp đồng + số CMND khách hàng

Tài khoản ngân hàng 2

Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LAME

Tên ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - TECHCOMBANK

Tài khoản: 19133895609014

Chi nhánh: Phòng giao dịch Cách Mạng Tháng Tám

Ghi chú thanh toán: Số hợp đồng + số CMND khách hàng