Các bước đơn giản để nhận và thanh toán khoản vay
Thao tác đơn giản
Hoàn thành điền thông tin trong 5 phút
Thẩm định nhanh chóng
Hoàn thành thẩm định nhanh chóng trong 2 giờ
Khoản vay nhận được
Tiền đến tài khoản trong 24h
Thanh toán khoản vay
Khi đến hạn vui lòng thanh toán tại quầy giao dịch ngân hàng
Điều kiện vay
Tuổi
19-55 tuổi
Công việc
Người có thu nhập ổn định
CMND
CMND hợp lệ
Thẻ ngân hàng
Thẻ ngân hàng nội địa hợp lệ